Strepsils Jordbær Sukkerfri sugetabletter 24 stk.

Produktbeskrivelse

Symptomatisk lindring af øm og irriteret hals. Strepsils Jordbær er indiceret til voksne og børn over 6 år.

2,4- dichlorbenzylalkohol 1,2 mg. Amylmetakresol 0,6 mg

Hjælpestoffer
Isomalt (E953)
Maltitol, flydende (E965)
Vinsyre (E334)
Anthocyaniner (E163)
Jordbæraroma, Saccharinnatrium (E954)

Dosering
Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

Voksne:
1 sugetablet hver 2.-3. time. Anvend ikke mere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode.

Pædiatrisk population
Børn over 6 år:
Samme dosering som til voksne: se ovenfor.
Børn fra 6-11 år:
Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn
Børn under 6 år:
På grund af lægemidlets form skal administration begrænses til børn over 6 år

Ældre:
Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre.

Administration
Til anvendelse i mundhulen. Skal opløses langsomt i munden.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.
Indeholder isomalt og maltitol som kan have en mild laksativ effekt.

Dette er et lægemiddel. Læs altid indlægssedlen før brug. http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/11594

EA_0325817