Ansvarlig brug af antibiotika

I princippet kan brug af antibiotika medføre, at bakterierne bliver mere resistente over for det antibiotikum, der anvendes. Det vil betyde, at antibiotikummet ikke vil kunne bruges, da bakterierne udvikler forsvarsmekanismer, som gør det muligt for dem at blive resistente over for antibiotikummets virkning. Da antibiotika udgør en livsreddende behandling for mange sygdomme, er det meget vigtigt, at alle bidrager til at dæmme op for resistens. Du kan bruge de 7 punkter, der er angivet nedenfor, til at minimere risikoen for infektion eller bruge antibiotika på en ansvarlig måde:

1. Kræv ikke at få antibiotika

Antibiotika har ingen effekt på virus og er i mange andre tilfælde ikke nødvendige. Lyt altid til lægens råd, tag først antibiotika efter en grundig undersøgelse, og følg lægens anvisninger.

2. Gennemfør hele kuren

Hvis din læge ordinerer antibiotika, vil du normalt få at vide, hvordan du skal tage dem. Det er meget vigtigt, at du følger lægens anvisninger, da varigheden af antibiotikabehandlingen varierer afhængigt af infektionen og medicinen. Behandlingen virker kun, hvis der er en tilstrækkelig høj koncentration af medicinen i kroppen. Hvis du ikke tager den ordinerede dosis, eller hvis du ikke gennemfører hele kuren, kan flere modstandsdygtige bakterier overleve og modstå medicinen.

3. Du må ikke give antibiotika til andre

Du må ikke give dine antibiotika til andre. Ikke blot virker de muligvis ikke på andres sygdom, men de kan også påvirke anden medicin, som personen tager.

4. Bortskaf antibiotika korrekt

Hvis du har antibiotika til overs, skal det bortskaffes korrekt. Du kan aflevere overskydende medicin på apoteket, som vil bortskaffe den korrekt. I dit område kan der desuden være indleveringssteder til miljøfarlige stoffer. Antibiotika kan også bortskaffes som restaffald. Advarsel! Du må aldrig skylle antibiotika ud i køkkenvasken eller toilettet. Det skader miljøet og bidrager til resistens.

5. Jævnlig håndvask

Vask hænder jævnligt dagen igennem. Det er især vigtigt at vaske hænder efter toiletbesøg, da toilettet kan huse mange patogene bakterier.

6. Overhold vaccinationsintervaller

Vaccinationer skal gentages med jævne mellemrum, for at beskyttelsen kan opretholdes. Hvor ofte du skal vaccineres, afhænger af vaccinen. Det fremgår af din vaccinationsjournal, hvornår du skal vaccineres igen. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.

7. Følg lægens anvisninger

Hvis du fortsat har spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du kontakte din læge eller spørge på apoteket og følge deres råd, når du tager antibiotika. Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin. Antibiotika kan i et vist omfang have alvorlige interaktioner med andre typer medicin, hvilket kan give mere alvorlige bivirkninger, eller de kan påvirke medicinens virkning.