Strefzap 8,75 mg/dosis 15ml

  • Hurtig lindring af ondt i halsen
  • Virker smertestillende
  • Virker mod betændelse
  • Virker i op til 6 timer

Betadex
Dinatriumphosphatdodecahydrat
Citronsyremonohydrat
Methylparahydroxybenzoat (E218)
Propylparahydroxybenzoat (E216)
Natriumhydroxid
Mint-aroma
Kirsebær-aroma
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamid
Saccharinnatrium
Hydroxypropylbetadex
Vand, renset


Kvalitativ sammensætning af mint-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol E1520
Triacetin E1518

Kvalitativ sammensætning af kirsebær-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol E1520
Vand

Anvendes kun til kortvarig administration i mundhulen.

Voksne i alderen 18 år og derover:
Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.-6. time efter behov og op til maksimalt 5 doser inden for en periode på 24 timer.
Undgå at inhalere under administration.
Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.

Administration

Før sprayen bruges første gang skal den klargøres ved at aktivere pumpen. Ret mundstykket væk fra dig selv og spray mindst fire gange, indtil en fin, konsistent tåge kommer ud. Pumpen er nu ladet og klar til brug.
Mellem hver dosis skal du rette mundstykket væk fra dig selv og spraye mindst én gang, indtil en fin, konsistent tåge kommer ud. Det er vigtigt at sikre, at en fin, konsistent tåge kommer ud før administration af produktet.

Pædiatrisk population
Sikkerhed og virkning af Strefzap hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Ældre
Der kan ikke gives en generel dosisanbefaling, eftersom den kliniske erfaring indtil videre er begrænset. Ældre har større risiko for alvorlige konsekvenser af bivirkninger.

Der skal anvendes den laveste effektive dosis i den kortest mulige periode, der er nødvendig for at kontrollere symptomerne.

Kontraindikationer
• Overfølsomhed over for flurbiprofen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
• Patienter, der tidligere har vist overfølsomhedsreaktioner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitis, angioødem eller urticaria) som reaktion på acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
• Aktiv eller anamnese med recidiverende peptisk ulcus/blødning (to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus) og intestinal ulceration.
• Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere NSAID-behandling.
• Sidste trimester af graviditet.
• Svær hjerteinsufficiens, svær nyreinsufficiens eller svær leverinsufficiens.
• Børn og unge under 18 år.

http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/21273

EA_3047074