Strefzap 8,75 mg/dosis 15ml

  • Hurtig lindring af ondt i halsen
  • Virker smertestillende
  • Antiinflammatorisk virkning
  • Virker i op til 6 timer

Produktbeskrivelse

Kom hurtigt over dine halssmerter med hurtig og langvarig lindring i op til 6 timer. Strefzap mundhulespray indeholder den aktive ingrediens flurbiprofen som virker mod ondt i halsen. Flurbiprofen begynder at virke mod smerter og betændelse med det samme og i op til 6 timer. Sprayens særlige doseringshoved giver optimal fordeling i svælget. På grund af sin kompakte lommestørrelse er Strefzap halsspray praktisk at have med på farten. Strefzap er sukkerfri og kan derfor uden problemer benyttes inden sengetid. På grund af sin antiinflammatoriske effekt lindrer Strefzap ikke blot smerter men også rødme, hævelser og synkebesvær.

Ét pust indeholder 2,91 mg flurbiprofen, tre pust svarende til en dosis indeholder 8,75 mg, svarende til 16,2 mg/ml flurbiprofen.

Hjælpestoffer:

Betadex
Dinatriumphosphatdodecahydrat
Citronsyremonohydrat
Methylparahydroxybenzoat (E218)
Propylparahydroxybenzoat (E216)
Natriumhydroxid
Mint-aroma
Kirsebær-aroma
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamid
Saccharinnatrium
Hydroxypropylbetadex
Vand, renset


Kvalitativ sammensætning af mint-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol E1520
Triacetin E1518

Kvalitativ sammensætning af kirsebær-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol E1520
Vand

Se indlægssedlen for mere information der kan være vigtig for dig

Anvendes kun til kortvarig administration i mundhulen.

Voksne i alderen 18 år og derover:
Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.-6. time efter behov og op til maksimalt 5 doser inden for en periode på 24 timer.
Undgå at inhalere under administration.
Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.

Administration

Før sprayen bruges første gang skal den klargøres ved at aktivere pumpen. Ret mundstykket væk fra dig selv og spray mindst fire gange, indtil en fin, konsistent tåge kommer ud. Pumpen er nu ladet og klar til brug.
Mellem hver dosis skal du rette mundstykket væk fra dig selv og spraye mindst én gang, indtil en fin, konsistent tåge kommer ud. Det er vigtigt at sikre, at en fin, konsistent tåge kommer ud før administration af produktet.

Pædiatrisk population
Sikkerhed og virkning af Strefzap hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Ældre
Der kan ikke gives en generel dosisanbefaling, eftersom den kliniske erfaring indtil videre er begrænset. Ældre har større risiko for alvorlige konsekvenser af bivirkninger.

Der skal anvendes den laveste effektive dosis i den kortest mulige periode, der er nødvendig for at kontrollere symptomerne.

Kontraindikationer
• Overfølsomhed over for flurbiprofen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
• Patienter, der tidligere har vist overfølsomhedsreaktioner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitis, angioødem eller urticaria) som reaktion på acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
• Aktiv eller anamnese med recidiverende peptisk ulcus/blødning (to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus) og intestinal ulceration.
• Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere NSAID-behandling.
• Sidste trimester af graviditet.
• Svær hjerteinsufficiens, svær nyreinsufficiens eller svær leverinsufficiens.
• Børn og unge under 18 år.

http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/21273

Strefzap, mundhulespray, opløsning (flurbiprofen)  

INDIKATIONER: Lægemiddel til kortvarig symptomatisk lindring af akut ondt i halsen hos voksne.  

DOSERING: Voksne i alderen 18 år og derover: Én dosis (3 pust) hver 3.-6. time efter behov. 

FORSIGTIGHEDSREGLER: Infektioner: Ved irritation i munden, bør behandlingen seponeres. Ældre: Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID præparater, især gastrointestinal blødning og perforation. Luftveje: Bronkospasme kan udløses hos patienter, der lider af eller tidligere har lidt af bronkial astma eller allergisk sygdom. Andre NSAID-præparater: Anvendelse samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, bør undgås. Lever: Mild til moderat leverdysfunktion. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære virkninger: Udvis forsigtighed, forud for behandlingsstart af patienter med hypertension og/eller hjerteinsufficiens i anamnesen. Brugen af visse NSAID-præparater (specielt ved høje doser og i langvarig behandling) kan forbindes med en lille øget risiko for arterielle trombotiske hændelser. Påvirkning af nervesystemet: Analgetika-induceret hovedpine. Gastrointestinal: NSAID-præparater bør gives med forsigtighed til patienter med tidligere gastrointestinale sygdomme. Hæmatologisk effekt: NSAID-præparater bør anvendes med forsigtighed hos patienter med potentielt anormal blødning. Dermatologi: Alvorlige hudreaktioner, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse kan forekomme i meget sjældne tilfælde ved brug af NSAID-præparater. Behandlingen bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed. Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan forårsage allergiske reaktioner. 

INTERAKTIONER: Flurbiprofen bør undgås i kombination med: Andre NSAID-præparater inkl. selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (lav dosis). Flurbiprofen bør anvendes med forsigtighed i kombination med: Antikoagulantia, trombocythæmmende midler, antihypertensiva (diuretika, ACE-hæmmere & angiotensin-II-antagonister), alkohol, hjerteglykosider, ciclosporin, kortikosteroider, lithium, methotrexat, mifeprison, orale antidiabetika, phenytoin, kaliumbesparende diuretika, probenecid sulfinpyrazon, antibakterielle quinoloner, selektive Serotoningenoptagshæmmere (SSRI), tacrolimus, zidovudin

GRAVIDITET OG AMNING: Graviditet: Kontraindiceret i tredje trimester. Amning: Anbefales ikke til ammende mødre. Fertilitet: Lægemidler som hæmmer cyclooxygenase/prostaglandinsyntesen, kan medføre nedsat kvindelig fertilitet. Dette er reversibelt ved ophør af behandlingen. 

BIVIRKNINGER: Bivirkninger er relateret til flurbiprofen i håndkøbsdoser ved kortvarig brug. Nervesystemet (almindelig): Svimmelhed, hovedpine og paræstesi. Luftveje, thorax, mediastinum (almindelig): Irritation i halsen. Mave-tarm-kanalen (almindelig): Diarré, mundsår, kvalme, smerter i munden, oral paræstesi, orofaryngeale smerter, orale gener. 

UDLEVERING: HA18. 

PAKNINGSSTØRRELSER: 15 ml mundhulespray, opløsning. Oplysninger om dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dkLæs omhyggeligt vejledningen på pakken og i indlægssedlen. Denne produktinformation er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé af 12juli 2018. Det fuldstændige produktresumé kan rekvireres hos Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Tlf. 44 44 97 01 eller på www.produktresume.dk.