Strefzap Honning & Citron 8,75mg/dosis

Strefzap mundhulespray med smag af Honning & Citron, begynder at virke mod ondt i halsen umiddelbart efter brug. Flurbiprofen virker smertestillende og antiinflammatorisk. Sprayen er lindrende og virker op til 6 timer.

  • Begynder at virker umibbelbart efter brug
  • Sukkerfri mundhulespray med smag af Honning & Citron
  • Virker smertestillende ved ondt i halsen
  • Virker antiinflammatorisk
  • Virker op til 6 timer

Produktbeskrivelse

Strefzap mundhulespray er sukkerfri, med smag af Honning & Citron.
Sprayen har en smertestillende effekt og virker hurtigt mod symptomer associeret med ondt i halsen, så som smerter, hævelse og hoste. På grund af sin antiinflammatoriske effekt, er Strefzap ikke blot smertelindrende, men lindrer også rødme, hævelser og synkebesvær.
Strefzap mundhulespray indeholder den aktive ingrediens flurbiprofen som virker mod ondt i halsen og begynder at virke mod smerter og inflammation, umiddelbart efter brug og virker op til 6 timer.

Strefzap virker ikke bedøvende og kan med fordel bruges som smertelindring, lige før et måltid.
Strefzap særlige sprayhoved, sprayer med en blid tåge i en optimal partikelstørrelse, som fordeler sig i svælget på en behagelig måde og begynder at virker øjeblikkeligt. På grund af sin kompakte lommestørrelse er Strefzap halsspray praktisk at have med på farten.

Den praktiske spray form og sukkerfri formel, gør Strefzap velegnet til brug om natten, da den hurtigt begynder at virke.

Ved behandling med antibiotika, kan de kombineres med Strefzap, for at signifikant større smertelindring.

Dosering: Voksne i alderen 18 år og derover:
Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.-6. time efter behov og op til 5 doser om dagen.
Undgå at inhalere under administration. Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.
Tre pust svarende til én dosis indeholder 8,75 mg flurbiprofen.
Strefen sugetabletter, bør ikke anvendes med andre antiinflammatorisk medicin.

Pædiatrisk population: Sikkerhed og virkning af Strefzap hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.
Ældre: Der kan ikke gives en generel dosisanbefaling, eftersom den kliniske erfaring indtil videre er begrænset. Ældre har større risiko for alvorlige konsekvenser af bivirkninger. Der skal anvendes den laveste effektive dosis i den kortest mulige periode, der er nødvendig for at kontrollere symptomerne.


Kontraindikationer og særlige forsigtighedsregler:


Dette er et lægemiddel. Læs altid indlægssedlen før brug og vær opmærksom på kontraindikationer og særlige advarsler og forsigtighedsregler Indlægssedler

Ét pust indeholder 2,92 mg flurbiprofen, tre pust svarende til en dosis indeholder 8,75 mg, svarende til 16,2 mg/ml flurbiprofen.

Hjælpestoffer:

Betadex
Dinatriumphosphatdodecahydrat
Citronsyremonohydrat
Methylparahydroxybenzoat (E218)
Propylparahydroxybenzoat (E216)
Natriumhydroxid
Honning-aroma
Citron-aroma
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamid
Saccharinnatrium (E954)
Hydroxypropylbetadex
Vand, renset

Kvalitativ sammensætning af honning-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol (E1520)

Kvalitativ sammensætning af citron-aroma:
Smagsstof(fer)
Smagskorrigens
Propylenglycol (E1520)

Se indlægssedlen for mere information der kan være vigtig for dig

Brug ikke produktet mere end 6 måneder efter åbning. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Dosering: Voksne i alderen 18 år og derover:
Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.-6. time efter behov og op til 5 doser om dagen.
Undgå at inhalere under administration. Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.
Tre pust svarende til én dosis indeholder 8,75 mg flurbiprofen.

Strefzap, mundhulespray, opløsning (flurbiprofen)INDIKATIONER: Lægemiddel til kortvarig symptomatisk lindring af akut ondt i halsen hos voksne. FORSIGTIGHEDSREGLER: Infektioner: Ved irritation i munden, bør behandlingen seponeres. Ældre: Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID præparater, især gastrointestinal blødning og perforation. Luftveje: Bronkospasme kan udløses hos patienter, der lider af eller tidligere har lidt af bronkial astma eller allergisk sygdom. Andre NSAID-præparater: Anvendelse samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, bør undgås. Lever: Mild til moderat leverdysfunktion. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære virkninger: Udvis forsigtighed, forud for behandlingsstart af patienter med hypertension og/eller hjerteinsufficiens i anamnesen. Brugen af visse NSAID-præparater (specielt ved høje doser og i langvarig behandling) kan forbindes med en lille øget risiko for arterielle trombotiske hændelser. Påvirkning af nervesystemet: Analgetika-induceret hovedpine. Gastrointestinal: NSAID-præparater bør gives med forsigtighed til patienter med tidligere gastrointestinale sygdomme. Hæmatologisk effekt: NSAID-præparater bør anvendes med forsigtighed hos patienter med potentielt anormal blødning. Dermatologi: Alvorlige hudreaktioner, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse kan forekomme i meget sjældne tilfælde ved brug af NSAID-præparater. Behandlingen bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed. Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan forårsage allergiske reaktioner.INTERAKTIONER: Flurbiprofen bør undgås i kombination med: Andre NSAID-præparater inkl. selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (lav dosis). Flurbiprofen bør anvendes med forsigtighed i kombination med: Antikoagulantia, trombocythæmmende midler, antihypertensiva (diuretika, ACE-hæmmere & angiotensin-II-antagonister), alkohol, hjerteglykosider, ciclosporin, kortikosteroider, lithium, methotrexat, mifeprison, orale antidiabetika, phenytoin, kaliumbesparende diuretika, probenecid sulfinpyrazon, antibakterielle quinoloner, selektive Serotoningenoptagshæmmere (SSRI), tacrolimus, zidovudin. GRAVIDITET OG AMNING: Graviditet: Kontraindiceret i tredje trimester. Amning: Anbefales ikke til ammende mødre. Fertilitet: Lægemidler som hæmmer cyclooxygenase/prostaglandinsyntesen, kan medføre nedsat kvindelig fertilitet. Dette er reversibelt ved ophør af behandlingen.BIVIRKNINGER: Bivirkninger er relateret til flurbiprofen i håndkøbsdoser ved kortvarig brug. Nervesystemet (almindelig): Svimmelhed, hovedpine og paræstesi. Luftveje, thorax, mediastinum (almindelig): Irritation i halsen. Mave-tarm-kanalen (almindelig): Diarré, mundsår, kvalme, smerter i munden, oral paræstesi, orofaryngeale smerter, orale gener.UDLEVERING: HA18.PAKNINGSSTØRRELSER: 15 ml mundhulespray, opløsning. Oplysninger om dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. Læs omhyggeligt vejledningen på pakken og i indlægssedlen. Denne produktinformation er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé af 12. juli 2018. Det fuldstændige produktresumé kan rekvireres hos Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Tlf. 44 44 97 01 eller på www.produktresume.dk.

Strefzap honning og citron, mundhulespray, opløsning (flurbiprofen)

INDIKATIONER: Lægemiddel til kortvarig symptomatisk lindring af akut ondt i halsen hos voksne.

DOSERING: Voksne i alderen 18 år og derover: Én dosis (3 pust) hver 3.-6. time efter behov.

FORSIGTIGHEDSREGLER: Infektioner: Ved irritation i munden, bør behandlingen seponeres. Ældre: Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID præparater, især gastrointestinal blødning og perforation. Luftveje: Bronkospasme kan udløses hos patienter, der lider af eller tidligere har lidt af bronkial astma eller allergisk sygdom. Andre NSAID-præparater: Anvendelse samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, bør undgås. Lever: Mild til moderat leverdysfunktion. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære virkninger: Udvis forsigtighed, forud for behandlingsstart af patienter med hypertension og/eller hjerteinsufficiens i anamnesen. Brugen af visse NSAID-præparater (specielt ved høje doser og i langvarig behandling) kan forbindes med en lille øget risiko for arterielle trombotiske hændelser. Påvirkning af nervesystemet: Analgetika-induceret hovedpine. Gastrointestinal: NSAID-præparater bør gives med forsigtighed til patienter med tidligere gastrointestinale sygdomme. Hæmatologisk effekt: NSAID-præparater bør anvendes med forsigtighed hos patienter med potentielt anormal blødning. Dermatologi: Alvorlige hudreaktioner, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse kan forekomme i meget sjældne tilfælde ved brug af NSAID-præparater. Behandlingen bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed. Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan forårsage allergiske reaktioner.

INTERAKTIONER: Flurbiprofen bør undgås i kombination med: Andre NSAID-præparater inkl. selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (lav dosis). Flurbiprofen bør anvendes med forsigtighed i kombination med: Antikoagulantia, trombocythæmmende midler, antihypertensiva (diuretika, ACE-hæmmere & angiotensin-II-antagonister), alkohol, hjerteglykosider, ciclosporin, kortikosteroider, lithium, methotrexat, mifeprison, orale antidiabetika, phenytoin, kaliumbesparende diuretika, probenecid sulfinpyrazon, antibakterielle quinoloner, selektive Serotoningenoptagshæmmere (SSRI), tacrolimus, zidovudin.

GRAVIDITET OG AMNING: Graviditet: Kontraindiceret i tredje trimester. Amning: Anbefales ikke til ammende mødre. Fertilitet: Lægemidler som hæmmer  cyclooxygenase/prostaglandinsyntesen, kan medføre nedsat kvindelig fertilitet. Dette er reversibelt ved ophør af behandlingen.

BIVIRKNINGER: Bivirkninger er relateret til flurbiprofen i håndkøbsdoser ved kortvarig brug.

Nervesystemet (almindelig): Svimmelhed, hovedpine og paræstesi. Luftveje, thorax, mediastinum (almindelig):

Irritation i halsen. Mave-tarm-kanalen (almindelig): Diarré, mundsår, kvalme, smerter i munden, oral paræstesi,

orofaryngeale smerter, orale gener.

UDLEVERING: HA18.

PAKNINGSSTØRRELSER: 15 ml mundhulespray, opløsning. Oplysninger om dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. Læs omhyggeligt vejledningen på

pakken og i indlægssedlen. Denne produktinformation er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé af 25. januar 2021. Det fuldstændige produktresumé kan rekvireres hos Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Tlf. 44 44 97 01 eller på www.produktresume.dk.