Strepsils Cool sugetabletter 24 stk.

Produktbeskrivelse

Symptomatisk lindring af øm og irriteret hals. Strepsils Cool er indiceret til voksne og børn over 12 år.

2,4- dichlorbenzylalkohol 1,2 mg. Amylmetakresol 0,6 mg

Hjælpestoffer
Flydende saccharose, flydende glucose, levomenthol, eucalyptusolie, xylitol, cool mint sensation smag, spearmint

Dosering
Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.
Voksne: 1 sugetablet hver 2.-3. time. Anvend ikke mere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode.

Pædiatrisk population
Børn over 12 år:
Samme dosering som til voksne; se ovenfor.
Børn under 12 år:
Lægemidlet bør ikke bruges af børn under 12 år.
Ældre:
Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre

Administration:
Til anvendelse i mundhulen. Skal opløses langsomt i munden.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diabetikere skal tage hensyn til indholdet af 1.0 g glucose og 1.4 g saccharose pr. sugetablet.
Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Dette er et lægemiddel. Læs altid indlægssedlen før brug. http://www.indlaegssedler.dk/Indlaegssedler/Indlaegsseddel/11592

EA_0184046