Strefen Orange sugetabletter 16 stk.

Strefen Orange sugetabletter med appelsinsmag er et middel mod ondt i halsen. Den virker smertestillende og antiinflammatorisk.

  • Symptomlindring ved hævet og øm hals
  • Strefen begynder at virke efter 2 minutter
  • Virkningen varer i op til 4 timer

Produktbeskrivelse

Strefen Orange er indiceret til kortvarig symptomatisk lindring af ondt i halsen hos voksne og børn over 12 år. Ondt i halsen er ofte ledsaget af inflammation i svælget som viser sig i form af rødmen, hævelse og synkebesvær. Strefen Orange sugetabletter indeholder flurbiprofen som virker smertestillende og antiinflammatorisk. Flurbiprofen er særligt egnet når almindelige Strepsils ikke længere er tilstrækkeligt til hurtig lindring af ondt i halsen. Effekten af Strefen begynder allerede at virke efter 2 minutter og varer i op til 4 timer.

En sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Isomalt (E953) 2034 mg/sugetablet
Maltitol, flydende (E965) 508.5 mg/sugetablet

Hjælpestoffer
Macrogol 300
Kaliumhydroxid (E525)
Appelsinsmag
Levomenthol
Acesulfam Kalium (E950)
FD&C gul nr. 6 (E110)
Maltitol, flydende (E965)
Isomalt (E953)

Dette lægemiddel indeholder duftstof med allergener (i appelsinsmag)

Se indlægssedlen for mere information der kan være vigtig for dig

Dosering
Voksne og børn over 12 år:
En sugetablet suges/opløses langsomt i munden hver 3.-6. time efter behov. Højst 5 sugetabletter inden for en periode på 24 timer.

Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.

Børn: Ikke indiceret til børn under 12 år.

Ældre: Der kan ikke gives en generel dosisanbefaling, eftersom den kliniske erfaring indtil videre er begrænset. Ældre har større risiko for alvorlige konsekvenser af bivirkninger.

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion. Flurbiprofen er kontraindiceret hos patienter med svær leverinsufficiens.

Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion. Flurbiprofen er kontraindiceret hos patienter med svær nyreinsufficiens.

Administration

Anvendes kun til kortvarig administration i mundhulen.

For at undgå lokal irritation skal Strefen Orange, som alle andre sugetabletter, bevæges rundt i munden, mens man suger.

Bivirkninger kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i den kortest nødvendige periode til at kontrollere symptomerne.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

Patienter, der tidligere har vist overfølsomhedsreaktioner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitis, angioødem eller urticaria) som reaktion på acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
Aktiv eller anamnese med recidiverende peptisk ulcus/blødning (to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus) og intestinal ulceration.
Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere NSAID-behandling.
Sidste trimester af graviditet
Svær hjerteinsufficiens, svær nyreinsufficiens eller svær leverinsufficiens

Dette er et lægemiddel. Læs altid indlægssedlen før brug og vær opmærksom på kontraindikationer og særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/12056

Strefen, Strefen Orange sugetabletter (flurbiprofen)

INDIKATIONER: Lægemiddel til kortvarig symptomatisk lindring af ondt i halsen hos voksne og børn over 12 år.

DOSERING: Voksne og børn over 12 år: En sugetablet hver 3.-6. time efter behov.

KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Kendt overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater. Recidiverende peptisk ulcus/intestinal ulceration. Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere NSAID-Behandling. Sidste trimester af graviditet.Svær hjerteinsufficiens, -nyreinsufficiens eller -leverinsufficiens.

FORSIGTIGHEDSREGLER: Ældre: Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater, især gastrointestinal blødning og perforation. Luftveje: Bronkospasme kan udløses hos patienter, der lider af eller tidligere har lidt af bronkial astma eller allergisk sygdom. Andre NSAID-præparater: Anvendelse samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, bør undgås. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære virkninger: Udvis forsigtighed, inden behandlingen indledes hos patienter med hypertension og/eller hjertesvigt i anamnesen. Brugen af visse NSAID-præparater (specielt ved høje doser og i langvarig behandling) kan forbindes med en lille øget risiko for arterielle trombotiske hændelser. Lever: Mild til moderat leverdysfunktion. Påvirkning af nervesystemet:Analgetika-induceret hovedpine. Gastrointestinal: NSAID-præparater bør gives med forsigtighed til patienter med tidligere gastrointestinale sygdomme Dermatologi: Alvorlige hudreaktioner, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse. Ved irritation i munden, bør behandlingen seponeres. Sukkerintolerance: Strefen, sugetabletter: Patienter med sjældne arvelige problemer med fruktoseintolerans, glukose-galaktose-malabsorption eller sukrase-isomaltase-insufficiens bør ikke tage dette lægemiddel. Strefen Orange, sugetabletter: Patienter med sjældne, arvelige problemer med fruktoseintolerans, bør ikke tage dette lægemiddel. Indeholder isomalt og maltitol, som kan have en mild afførende effekt efter flere daglige doser. Isomalt og maltitol har et kalorieindhold på 2,3 kcal/g.

INTERAKTIONER: Flurbiprofen bør undgås i kombination med: Andre NSAID-præparater inkl. selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (lav dosis). Flurbiprofen bør anvendes med forsigtighed i kombination med: Antikoagulantia, trombocythæmmende midler, antihypertensiva (diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister, alkohol, hjerteglykosider, ciclosporin, kortikosteroider, lithium, methotrexat, mifeprison, orale antidiabetika, phenytoin, kaliumbesparende diuretika, prebenecid sulfinpyrazon, antibakterielle quinoloner, selektive serotoningenoptagshæmmere, tacrolimus, zidovudin.

GRAVIDITET OG AMNING: Graviditet: Kontraindiceret i tredje trimester. Amning: Anbefales ikke til ammende mødre. Fertilitet: Lægemidler som hæmmer cyclo-oxygenase/prostaglandinsyntese, kan medføre nedsat kvindelig fertilitet. Dette er reversibelt ved ophør af behandlingen.

BIVIRKNINGER: Bivirkninger er relateret til flurbiprofen i håndkøbsdoser ved kortvarig brug. Blod og lymfesystem (ikke kendt):Anæmi, trombocytopeni. Immunsystemet (sjælden): Anafylaktisk reaktion Psykiske forstyrrelser (ikke almindelig): Insomni. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme (ikke kendt): Ødem, hypertension og hjertesvigt. Nervesystemet (almindelig): Svimmelhed, hovedpine og paræstesi. (ikke almindelig) Somnolens. Luftveje, thorax, mediastinum (almindelig): Irritation i halsen. (ikke almindelig) Forværring af astma og bronkospasme, dyspnø, hiven efter vejret, orofaryngeale blærer, faryngeal hypoæstesi Mave-tarm-kanalen (almindelig): Diaré, mundsår, kvalme, smerter imunden, oral paræstesi, orofaryngeale smerter, orale gener. (ikke almindelig) Oppustet mave, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed, dyspepsi, flatulens, glossodyni, dysgeusi, oral dysæstesi og opkastning. Lever og galdeveje (ikke kendt): Hepatitis Hud og subkutane væv (ikke almindelig): Forskellige typer af hududslæt, pruritus. (ikke kendt) Alvorlige former for hudreaktioner såsom bulløse reaktioner, inklusive Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet (ikke almindelig): Feber, smerter.

PAKNINGSSTØRRELSER: Blisterpakning med 8, 16 eller 24. Læs omhyggeligt vejledningen på pakken og indlægssedlen. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Tlf. 4444 9701.