Strefen sugetabletter 16 stk.

No image available

  • Symptomlindring ved hævet og øm hals
  • Strefen begynder at virke efter 2 minutter
  • Virkningen varer i op til 4 timer
  • Honning og Citron Smag

Produktbeskrivelse

Strefen er indiceret til kortvarig symptomatisk lindring af ondt i halsen hos voksne og børn over 12 år.

En sugetablet indeholder 8,75 mg flurbiprofen

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Glukose: 1069 mg/sugetablet
Sukrose: 1407 mg/sugetablet

Hjælpestoffer
Macrogol 300
Kaliumhydroxid (E525)
Citronsmag
Levomenthol
Flydende sukrose
Flydende glukose
Honning

Dosering
Voksne og børn over 12 år:
En sugetablet suges/opløses langsomt i munden hver 3.-6. time efter behov.
Højst 5 sugetabletter inden for en periode på 24 timer.

Det anbefales, at dette produkt anvendes i højst tre dage.

Børn: Ikke indiceret til børn under 12 år.

Ældre: Der kan ikke gives en generel dosisanbefaling, eftersom den kliniske erfaring indtil videre er begrænset. Ældre har større risiko for alvorlige konsekvenser af bivirkninger.

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion. Flurbiprofen er kontraindiceret hos patienter med svær leverinsufficiens.

Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion. Flurbiprofen er kontraindiceret hos patienter med svær nyreinsufficiens.

Administration
Anvendes kun til kortvarig administration i mundhulen.
For at undgå lokal irritation skal Strefen, som alle andre sugetabletter, bevæges rundt i munden, mens man suger.

Bivirkninger kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i den kortest nødvendige periode til at kontrollere symptomerne.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

Patienter, der tidligere har vist overfølsomhedsreaktioner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitis, angioødem eller urticaria) som reaktion på acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.

Aktiv eller anamnese med recidiverende peptisk ulcus/blødning (to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus) og intestinal ulceration.

Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere NSAID-behandling.
Sidste trimester af graviditet.

Svær hjerteinsufficiens, svær nyreinsufficiens eller svær leverinsufficiens.

Dette er et lægemiddel. Læs altid indlægssedlen før brug og vær opmærksom på kontraindikationer og særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/12028

EA_3021626